" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

O SPOLOČNOSTI TS CONSULTING

Spoločnosť TS – Consulting poskytuje komplexný servis pre všetkých záujemcov o rýchly a bezproblémový štart podnikania. Sme poprednou slovenskou poradenskou spoločnosťou v oblasti poskytovania komplexného servisu pri predaji ready-made spoločností, pri poskytovaní služby registračného sídla a služieb Virtual Office, pri zabezpečovaní servisu založenia obchodných spoločností a pri poskytovaní ďalších doplnkových služieb. Našim cieľom je zabezpečiť pre klientov okamžitý vstup do podnikania prostredníctvom ready-made spoločností v mene ktorých je možné konať okamžite. Pre našich klientov zabezpečujeme tiež komplexný servis pri zakladaní nových spoločností tak, aby tieto zodpovedali ich špecifickým požiadavkám. Klienti našej spoločnosti môžu využiť tiež službu registračného sídla a služby Virtual Office.

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE NAŠE SLUŽBY

Počas svojho fungovania pomohla naša spoločnosť mnohým slovenským i zahraničným klientom bezproblémovo rozbehnúť podnikanie na území Slovenskej republiky. Kvalitu služieb ponúkaných našou spoločnosťou garantuje tiež spolupráca s prestížnymi advokátskymi kanceláriami a daňovými poradcami. Počas svojho pôsobenia predala naša spoločnosť viac ako 700 ready-made spoločností, poskytla registračné sídlo pre viac ako 400 svojich klientov a zabezpečila založenie viac ako 400 obchodných spoločností.

CIEĽ NAŠEJ SPOLOČNOSTI

S dôrazom na absolútnu spokojnosť našich klientov sa neustále snažíme zvyšovať kvalitu nami ponúkaných služieb tak, aby sme naplnili očakávania a rozmanité požiadavky našich klientov. Prvoradým cieľom a záujmom našej spoločnosti je starostlivosť o klienta založená na osobnom prístupe, poskytovaní bezchybného a komplexného servisu. Profesionálny prístup a diskrétnosť je samozrejmosťou.

Upozornenie
Webová stránka spoločnosti TS-Consulting neposkytuje právne, daňové ani iné poradenstvo. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, ak naši klienti požadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.

© 2013 ADELIER adverteasing