" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

CENNÍK

prevod ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným – neplatca DPH 500,- €
prevod ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným – platca DPH (mesačný) telefonicky
prevod ready-made akciovej spoločnosti/ družstva 2899,- €
prevod ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným z roku 2010 – neplatca DPH 1999,- €
založenie spoločnosti s ručením obmedzeným – služba All inclusive 650,- € + notárske poplatky
založenie spoločnosti s ručením obmedzeným – služba economy 400,- € + notárske poplatky
zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným – služba All inclusive 289,- € + notárske poplatky
zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným – služba economy 209,- € + notárske poplatky
založenie akciovej spoločnosti – služba All inclusive 1899,- € + notárske poplatky
zlúčenie spoločností 850,- €
officehousing s viazanosťou na 1 rok 40,- € mesiac
officehousing s viazanosťou na 2 roky 35,- € mesiac
jednorazový registračný poplatok 33,- €
doposielanie písomností pri officehousingu 10,- € mesiac + poštovné
prenájom zasadacích priestorov – max. 6 osôb 20,- €/hodina


Tento cenník je platný od 01.06.2013. Cena za prevod obchodného podielu existujúcej spoločnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepodlieha DPH. Cena za založenie a zmeny v spoločnostiach je fakturovaná bez DPH. Ostatné ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.

© 2013 ADELIER adverteasing