" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

V rámci doplnkových služieb ponúkame našim klientom najmä služby súvisiace so zmenami v obchodných spoločnostiach (zmeny v orgánoch spoločnosti, prevody obchodných podielov, zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, doplnenie predmetov podnikania atď.). Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí, aby všetky zmeny v spoločnosti boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pri zmenách v spoločnosti si môžete vybrať z nasledovných balíkov nami ponúkaných služieb:

SLUŽBA ALL INCLUSIVE

Je určená pre klientov, ktorí chcú zveriť vykonanie zmien v spoločnosti do rúk kvalifikovanej a skúsenej spoločnosti. V rámci služby All inclusive je klientovi poskytnutá komplexná starostlivosť a okrem podpísania dokumentov, sa od klienta nevyžaduje žiadna súčinnosť. Všetku administratívu súvisiacu so zmenami v spoločnosti zabezpečí naša spoločnosť.

V rámci služby All inclusive pre Vás zabezpečíme:

 • konzultáciu s právnikom ohľadom zmien v spoločnosti
 • príprava dokumentov potrebných na vykonanie zmien v spoločnosti
 • vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 • podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra na príslušnom súde
 • prevzatie výpisu z obchodného registra spoločnosti po jej zápise
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • ohlásenie zmien v spoločnosti na príslušnom daňovom úrade a na živnostenskom úrade

SLUŽBA ECONOMY

Je určená pre klientov, ktorí požadujú vykonať zmeny v spoločnosti s najnižšími možnými nákladmi. V rámci služby economy si klient zabezpečuje niektoré administratívne úkony sám.

V rámci služby economy pre Vás zabezpečíme:

 • konzultáciu s právnikom ohľadom zmien v spoločnosti
 • príprava dokumentov potrebných na vykonanie zmien v spoločnosti
 • vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 • podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra na príslušnom súde
 • zabezpečenie notárskych služieb

Nasledovné úkony v rámci služby economy zabezpečuje klient:

 • prevzatie výpisu z obchodného registra spoločnosti po jej zápise
 • ohlásenie zmien v spoločnosti na príslušnom daňovom úrade a na živnostenskom úrade

ZLUČOVANIE SPOLOČNOSTÍ

V prípade požiadavky klienta zabezpečíme tiež zlúčenie dvoch a viacerých spoločností. V prípade Vášho záujmu o zlúčenie spoločností nás prosím kontaktujte.

Pre informácie o cenách navštívte prosím sekciu cenník

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

Poskytujeme tiež vedenie účtovníctva prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti:

 • Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva od zatriedenia účtovných dokladov, cez vedenie evidenčných kníh pokladnice, pohľadávok, záväzkov, kariet majetku, vyúčtovania pracovných ciest, evidencie stravovacích poukážok, vyhotovenia intrastatu, štatistických výkazov
 • Evidencia a daňové priznania k DPH
 • Kompletné účtovné závierky vrátanie vypracovania inventúry majetku a záväzkov
 • Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane povinných príloh
 • Rekonštrukcie účtovníctva
 • Spracovanie komplexnej mzdovej agendy až po tlač príkazov na úhradu dane a odvodov vrátane prihlášok, odhlášok, výkazov
 • Odborné ekonomické poradenstvo, ekonomické analýzy
 • Zastupovanie pred inštitúciami
 • Prítomnosť na obchodných jednaniach
 • Služby asistenta audítora

VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

Vykúpime Vašu nehnuteľnosť za hotovosť do 24 hodín

Spoločnosť TS – Consulting je jednou z mála spoločností, ktoré ponúkajú svojim klientom kompletný servis v oblasti výkupu nehnuteľností na celom území Slovenska. Naša spoločnosť vykupujeme najmä byty, domy a stavebné pozemky a to aj v prípade ak sú zaťažené právami tretích osôb. Na odbornej úrovni Vám pomôžeme vyriešiť Vaše problémy ako napríklad zabezpečenie komunikácie s veriteľmi, uhradenie dlžôb, vysporiadanie exekúcií resp. iných práv tretích osôb.

Pre koho je výkup nehnuteľnosti vhodný

Je prioritne určený pre klientov, ktorí chcú z vážnych dôvodov predaj nehnuteľnosti urýchliť a nemajú čas resp. možnosť nehnuteľnosť predávať sami alebo prostredníctvom realitnej kancelárie. Jedným z mnohých a častých dôvodov je najmä prebiehajúce exekučné konanie a/alebo prebiehajúca realizácia záložného práva viaznuceho na nehnuteľnosti.

Určenie výkupnej ceny za nehnuteľnosť

Určenie výkupnej ceny závisí najmä na kvalite nehnuteľnosti a lokalite, v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza. Spravidla sa pohybuje v rozmedzí 70 až 90% trhovej ceny nehnuteľnosti.

Prečo využiť pri výkupe služby našej spoločnosti

Naša spoločnosť garantuje svojim klientom prvotriedny servis zabezpečený prostredníctvom spolupracujúcich renomovaných advokátov, znalcov a odborníkov na realitný trh. Naše dlhoročné skúsenosti Vám pomôžu vyriešiť častokrát pre Vás neriešiteľnú životnú situáciu.

V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte na našich telefónnych číslach resp. prostredníctvom emailu office@obchodnespolocnosti.sk

© 2013 ADELIER adverteasing