" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela Zákona o obchodnom registri. Predmetnou novelou došlo k skráteniu lehoty registrového súdu na vykonanie zápisu do obchodného registra. Lehota bola skrátená z piatich (5) pracovných dní na dva (2) pracovné dni. Registrový súd je teda v súlade so súčasným znením Zákona o obchodnom registri povinný, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v ustanovení § 6 a § 7 predmetného zákona, vykonať zápis do obchodného registra v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia úplného návrhu na zápis a zaplatenia príslušného súdneho poplatku.

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing