" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela Zákona o obchodnom registri. Predmetnou novelou došlo k skráteniu lehoty registrového súdu na vykonanie zápisu do obchodného registra. Lehota bola skrátená z piatich (5) pracovných dní na dva (2) pracovné dni. Registrový súd […]

V súčasnosti je pripravovaná novela Obchodného zákonníka, ktorou sa navrhujú sprísniť podmienky zakladania obchodných spoločností. Podľa súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku je postačujúce splácanie peňažných vkladov spoločníkov alebo ich častí v hotovosti do pokladne založenej spoločnosti. V prípade […]

Novela obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2012 zaviedla povinnosť doložiť súhlas príslušného správcu dane tiež pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Uvedený súhlas bude teda potrebný vždy pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Príslušný správca dane […]

© 2013 ADELIER adverteasing