" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

V súčasnosti je pripravovaná novela Obchodného zákonníka, ktorou sa navrhujú sprísniť podmienky zakladania obchodných spoločností.

Podľa súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku je postačujúce splácanie peňažných vkladov spoločníkov alebo ich častí v hotovosti do pokladne založenej spoločnosti. V prípade schválenia navrhovanej novely Obchodného zákonníka tento spôsob splácania peňažných vkladov už nebude možný. Navrhovanou novelou sa všetky peňažné vklady, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do spoločnosti, budú musieť splácať na účet v banke. Aj naďalej môže byť správcom vkladov jeden so zakladateľov spoločnosti. Pred samotným podaním návrhu na obchodný register bude teda potrebné založiť účet v banke, na ktorý budú následne splatené vklady spoločníkov alebo ich časti v zákonom požadovanej minimálnej výške. S takto vloženými peňažnými prostriedkami nebude možné nakladať pred vznikom spoločnosti, t.j. pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa ako povinná príloha bude prikladať výpis z účtu v banke, preukazujúci splatenie peňažných vkladov spoločníkov.

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing