" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

POSKYTOVANIE SÍDLA SPOLOČNOSTIAM

Jednou zo základných služieb, ktorú spoločnosť TS – Consulting pre svojich klientov ponúka, je poskytovanie služby registračného sídla a služby Virtual Office. Službu registračného sídla a služby Virtual Office poskytujeme v lukratívnych priestoroch nachádzajúcich sa na Panenskej ulici v historickom centre Bratislavy. Priestory, v ktorých sú služby registračného sídla a Virtual Office poskytované sú v dlhodobom nájme našej spoločnosti, a preto je možné garantovať kontinuitu poskytovania týchto služieb do budúcna. Súčasťou služieb je najmä označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom, prijímanie a úschova písomností zasielaných na adresu sídla spoločnosti.

Okrem poskytovania služby registračného sídla, poskytujeme aj ďalšie doplnkové služby k Virtual Office, ktorými sa snažíme plniť rozmanité požiadavky našich klientov.

Jedná sa najmä o nasledovné služby:

  • kontaktná adresa
  • doručovanie písomností
  • e-mailová notifikácia o prijatej pošte alebo faxe
  • vlastné faxové číslo a doposielanie faxov
  • skenovanie došlej pošty

Pre informácie o cenách navštívte prosím sekciu cenník

© 2013 ADELIER adverteasing