" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

Novela obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2012 zaviedla povinnosť doložiť súhlas príslušného správcu dane tiež pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Uvedený súhlas bude teda potrebný vždy pri prvozápise spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Príslušný správca dane vydá súhlas na žiadosť daňového subjektu v lehote troch pracovných dní od podania žiadosti za predpokladu, že daňový subjekt nemá nedoplatok vo výške presahujúcej EUR 170,-

Categories: Novinky
© 2013 ADELIER adverteasing