" Skúsenosti, profesionalita, diskrétnosť "

ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ

Z dôvodu ušetrenia času, ktorý by ste strávili na úradoch, inštitúciách a študovaním príslušných zákonov Vám ponúkame možnosť, ako založiť firmu rýchlo a bez problémov. Podľa Vašich požiadaviek Vám kdekoľvek na Slovensku zabezpečíme založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.

Pri službe zakladania spoločností si môžete vybrať z nasledovných balíkov:

SLUŽBA ALL INCLUSIVE

Je určená pre klientov, ktorí chcú zveriť založenie spoločnosti do rúk kvalifikovanej a skúsenej spoločnosti. V rámci služby All inclusive je klientovi poskytnutá komplexná starostlivosť a okrem podpísania dokumentov, sa od klienta nevyžaduje žiadna súčinnosť. Všetku administratívu súvisiacu so založením spoločnosti zabezpečí naša spoločnosť.

V rámci služby All inclusive pre Vás zabezpečíme:

 • konzultáciu s právnikom, pri ktorej Vám právnik na základe Vašich predstáv a požiadaviek odporučí najvhodnejšiu právnu formu a vlastnícku štruktúru
 • odkonzultovanie predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade, vypracovanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a následné prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • obstaranie prípravy zakladateľských dokumentov, vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na príslušnom súde
 • prevzatie výpisu z obchodného registra spoločnosti po jej zápise
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • príprava dokumentov a následná registrácia obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane
 • prevzatie potvrdenia o registrácii na príslušnom daňovom úrade

SLUŽBA ECONOMY

Táto služba je určená pre klientov, ktorí požadujú založiť spoločnosť s minimálnymi nákladmi.

V rámci služby economy si klient zabezpečuje niektoré administratívne úkony sám.
V rámci služby economy pre Vás zabezpečíme:

 • konzultáciu s právnikom, pri ktorej Vám právnik na základe Vašich predstáv a požiadaviek odporučí najvhodnejšiu právnu formu a vlastnícku štruktúru
 • vypracovanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • obstaranie prípravy zakladateľských dokumentov, vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do OR
 • podanie návrhu na zápis do obchodného registra na príslušnom súde
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • príprava dokumentov potrebných pre registráciu na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb

Nasledovné úkony v rámci služby economy zabezpečuje klient:

 • odkonzultovanie predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade, podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a následné prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • prevzatie výpisu z obchodného registra spoločnosti po jej zápise
 • registrácia obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov právnických osôb
 • prevzatie potvrdenia o registrácii na príslušnom daňovom úrade

V rámci ceny za oba balíky služieb je už zahrnutý súdny poplatok vo výške 165,75 EUR, správny poplatok za vybavenie voľných živností. V prípade záujmu klienta o viazanú živnosť si klient hradí správny poplatok vo výške 7,50 EUR .

Naša spoločnosť Vám v prípade záujmu zabezpečí aj založenie akciovej spoločnosti. Založenie akciovej spoločnosti vzhľadom na administratívnu náročnosť, nevyhnutnú dôkladnú znalosť právnych predpisov zabezpečujeme len v rámci balíku All inclusive.

Pre informácie o cenách navštívte prosím sekciu cenník

© 2013 ADELIER adverteasing